Oferta

Data dodania: 08-08-2019


Kontakt telefoniczny: 327637980

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 134/5 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,3520 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0. Symbol użytku z ewidencji gruntów RIIIb.
Opis nieruchomości:kształt gruntu regularny, wydłużony, z niewielkim spadkiem, zbliżony do prostokąta, o przybliżonych wymiarach 36 m na 98 m. Teren porośnięty trawą, niezagospodarowany. Dostęp do ulicy Gdańskiej oraz ulicy Będzińskiej bezpośredni. W południkowo - zachodnim narożu działki oraz w części środkowej skosem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna Ewd.
Uzbrojenie: sieć wodna, kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna.
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „U\UC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz nieprzekraczalne linie zabudowy od strony północnej i południowej - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.Obecnie trwają pracę związane ze zmianą MPZP - Uchwała Nr XXXVI/465/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym.
Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Cena wywoławcza, minimalne postąpienie:Cena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży wynosi :610.000,00 złotych (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy 00/100)
kwota te stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu. Cena nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm).O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Czas i miejsce przetargu:Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 , 41-250 Czeladź, sala konferencyjna, I piętro, w dniu 17 października 2019 r. o godzinie 10 00
Wadium ustalone zostało w wysokości:
61.000,00 złotych(słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)
Wadium na działkę należy wpłacić do dnia 11 października 2019 r. w pieniądzu (PLN), na konto Urzędu Miasta Czeladź ING Bank Śląski w Katowicach o/Czeladź nr 33 1050 1269 1000 0008 0214 7595 z dopiskiem - „dotyczy działki o numerze 134/5 arkusz mapy 25”, datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku sprzedającego.

Kontakt tel. 32 763 79 80.Kontakt:
Kontakt telefoniczny
tel: 786123102
biuro@120portali.pl
 • cena ofertowa za 1 m2: 1742857
 • status oferty: AKTUALNA
 • nieruchomość: DZIAŁKA
 • droga dojazdowa: ASFALTOWA
 • ogrodzenie: BRAK
 • kształt działki: PROSTOKĄT
 • długość działki [m]: 98
 • szerokość działki [m]: 36
 • lotArea: 3500
 • cena ofertowa EURO: 140178
 • cena ofertowa USD: 155611
 • typ umowy pośrednictwa: OTWARTA
 • agent: Kontakt telefoniczny
 • zamiana: NIE

Oferta nie jest promowana

Promuj ofertę: 3.60 zł / 30 dni


Musisz się zalogować aby móc promować ogłoszenie kwotą z portfelaCena: 610 000,00 zł

Działka | SPRZEDAŻ

Śląskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Oferta
Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

Oferta

SPRZEDAŻ | Małopolskie

Kontakt telefoniczny: 696681622 Sprzedam dom wolnostojący o powierzchni ok 200m.Z duża działka i dużym częściowo podpiwniczony tarasem, w bryle...

Oferta

SPRZEDAŻ | Kujawsko-Pomorskie

Kontakt telefoniczny: 501441400 Na sprzedaż nieruchomość w Bydgoszczy przy ul. Glinki 146 • Nieruchomość zabudowana jest budynkami o funkcji...

Oferta

SPRZEDAŻ | Pomorskie

Kontakt telefoniczny: 883231228 Sprzedam bardzo ładnie położoną działkę w Gdyni-Dąbrowie przy ulicy Bazyliowej z dostępem do drogi...

Back to top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję